xác định giới tính

1 kết quả phù hợp trong mục xác định giới tính
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nêu cơ chế xác định giới tính

Nêu cơ chế xác định giới tính? Yếu tố nào ảnh hưởng đến sự phân hóa giới tính?< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay