Xác định vị trí

8 kết quả phù hợp trong mục Xác định vị trí
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cho hình vuông ABCD có cạnh bằng a Tìm khoảng cách từ C đến mặt phẳng $(SAD)

Cho hình vuông có cạnh bằng . Qua trung điểm của cạnh dựng đường thẳng vuông góc với mặt phẳng . Trên lấy điểm sai cho . Tìm khoảng cách từ đến mặt phẳng .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho tứ diện Chứng minh thẳng hàng.

Cho tứ diện .Gọi là các điểm lần lượt thuộc sao cho .Các điểm lần lượt thuộc sao cho .Chứng minh rằng các điểm thẳng hàng.
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh đồng quy hoặc cùng nằm trong một mặt phẳng

Chứng minh rằng nếu ba đường thẳng phân biệt cắt nhau từng đôi một thì chúng đồng quy hoặc cùng nằm trong một mặt phẳng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho mặt phẳng Chứng minh ba điểm D,E,F thẳng hàng

Cho mặt phẳng và ba điểm không thẳng hàng ở ngoài .Giả sử các đường thẳng lần lượt cắt tại . Chứng minh ba điểm thẳng hàng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho bốn điểm Tìm giao điểm của đường thẳng CD với mặt phẳng (MNP)

Cho bốn điểm không đồng phẳng. Gọi lần lượt là các trung điểm của . Trên lấy điểm sao cho Tìm giao điểm của đường thẳng với mặt phẳng Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Trong mặt phẳng Gọi N là một điểm trên cạnh BC, tìm giao điểm của SD và (AMN)

Trong mặt phẳng , cho tứ giác là một điểm không thuộc là điểm trên cạnh Tìm giao điểm của Gọi là một điểm trên cạnh , tìm giao điểm của
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Trong mặt phẳng Tìm tập hợp giao điểm của AM,DN

Trong mặt phẳng cho tứ giác không song song. là một điểm không thuộc là điểm di động trên cạnh . Mặt phẳng cắt tại . Tìm tập hợp giao điểm của
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về trọng tâm

Cho bộ với , trong đó là các điểm trong không gian, còn là những số thực dương. Ta nói trọng tâm của hệ bộ là một điểm sao cho: Chứng minh rằng với mọi bộ như đã nói trên, trọng tâm luôn luôn tồn tại và duy nhất.


< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay