Xác suất của biến cố

19 kết quả phù hợp trong mục Xác suất của biến cố
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Ít nhất có một viên bi màu xanh

Một hộp đựng viên bi có cùng kích thước và trọng lượng, trong đó có viên bi màu xanh, viên bi màu đỏ. Lấy ngẫu nhiên một lúc viên bi. Tính xác suất của biến cố:a) Cả viên bi đều là xanh.b) Ít nhất có một viên bi màu xanh.
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính xác suất 4 người được chọn có 1 nữ

Một tổ sinh viên có nam, nữ. Chọn ngẫu nhiên trong tổ người.a) Tính xác suất người được chọn có nữ.b) Tính xác suất người được chọn có không quá nữ.
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính xác suất của biến cố tổng số chấm trên hai con súc sắc bằng 8

Gieo đồng thời hai con súc sắc đồng chất.a) Tính xác suất của biến cố tổng số chấm trên hai con súc sắc bằng .b) Tính xác suất của biến cố tổng số chấm trên hai con súc sắc là một số lẻ hoặc là một số chia hết cho .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính xác suất Cả ba viên đều màu đỏ

Một hộp đựng viên bi có cùng kích thước và cùng khối lượng. Trong các viên bi có viên bi màu đỏ và viên bi màu xanh. Lấy ngẫu nhiên viên bi. Tính xác suất:a) Cả ba viên đều màu đỏ.b) Ba viên bi lấy ra có ít nhất hai viên màu đỏ.c) Ba viên lấy ra có ít nhất một viên bi màu đỏ.
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm xác suất để trong 13 con bài của bạn An có đúng 3 con pic

Bốn bạn An, Bình, Cương, Dân chơi tú lơ khơ. Mỗi bạn đều được chia ngẫu nhiên con bài. Tìm xác suất để trong con bài của bạn An có đúng con pic, con rô, con nhép và con cơ.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm xác suất để tích hai số trên hai tấm thẻ là một số chẵn.

tấm thẻ đánh số từ đến . Chọn ngẫu nhiên ra hai tấm thẻ. Tìm xác suất để tích hai số trên hai tấm thẻ là một số chẵn.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm xác suất để người mua trúng thưởng

Trong vé số có vé số trúng thưởng , vé trúng thưởng , và vé trúng thưởng . Một người mua ngẫu nhiên ba vé.1) Tìm xác suất để người mua trúng thưởng .2) Tìm xác suất để người mua trúng thưởng .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính xác suất trong hai trường hợp sau:

Cho một hộp đựng viên bi, trong đó có viên bi màu đỏ, viên bi màu xanh. Lấy ngẫu nhiên một lần viên bi. Tính xác suất trong hai trường hợp sau:1) Lấy được viên bi màu xanh.2) Lấy được ít nhất viên bi màu xanh.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính xác suất của các biến cố sau:

Gieo đồng thời 2 con xúc sắc, một con màu đỏ và một con màu xanh. Tính xác suất của các biến cố sau: "Con đỏ xuất hiện mặt 6 chấm" "Con xanh xuất hiện mặt 6 chấm" "Ít nhất một con xuất hiện mặt 6 chấm" "không có con nào xuất hiện mặt 6 chấm" "Tổng số chấm xuất hiện trên hai con bằng 8"
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

ính xác suất: . Để có 6 viên bi trắng, 4 viên bi xanh

Một hộp chứa 20 viên bi khác nhau, gồm 8 viên bi trắng, 7 viên bi xanh và 5 viên bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên 12 viên bi. Tính xác suất:
1. Để có 6 viên bi trắng, 4 viên bi xanh và 2 viên bi đỏ
2. Để có ít nhất 3 viên bi đỏ
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính xác suất sao cho: Nữ ngồi liền nhau.

nam và nữ được xếp vào ghế sắp thành hàng ngang. Tính xác suất sao cho:a) Nam, nữ ngồi xen kẽ nhau.b) Nữ ngồi liền nhau.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính xác suất sao cho nam, nữ ngồi xen kẽ nhau.

a) Có nam và nữ xếp ngẫu nhiên quanh một chiếc bàn tròn. Tính xác suất sao cho nam, nữ ngồi xen kẽ nhau.b) Có nam và nữ được xếp ngồi quanh bàn tròn. Tính xác suất sao cho không có bạn nữ nào ngồi cạnh nhau.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính xác suất sao cho quả lấy ra Quả lấy ra lần đầu là đen.

Từ một hộp chứa quả cầu đỏ, quả cầu đen lấy ngẫu nhiên một quả. Xem màu của nó rồi hoàn trả lại hộp và bổ sung thêm quả ( quả cùng màu với quả lấy ra, khác màu). Sau khi xáo trộn kĩ, lại lấy ngẫu nhiên ra một quả. Tính xác suất sao cho quả lấy ra lần thứ hai là đỏ nếu:a) Quả lần đầu là đỏ.b) Quả lấy ra lần đầu là đen.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính xác suất sao cho:

Gieo con xúc xắc cân đối, đồng chất lần. Tính xác suất sao cho:a) Tổng số chấm của hai lần gieo lớn hơn và lần đầu xuất hiện mặt chấm.b) Tổng số chấm của hai lần gieo lớn hơn nếu lần gieo đầu xuất hiện mặt chấm.c) Tổng số chấm của hai lần gieo là và số chấm của lần là khác nhau.d) Tổng số chấm của hai lần gieo đầu là nếu số chấm của hai lần gieo khác nhau.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

hứng minh rằng : M không phụ thuộc vào a và b.

Chọn ngẫu nhiên người có tên trong một bảng danh sách người được đánh số từ đến . Tìm xác suất để người được chọn có thứ tự không nhỏ hơn
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm xác suất để gặp 7 sản phẩm xấu trong số 40 sản phẩm

Một lô hàng gồm 200 sản phẩm trong đó có 30 sản phẩm xấu. Chọn ngẫu nhiên cùng lúc 40 sản phẩm. Tìm xác suất để gặp 7 sản phẩm xấu trong số 40 sản phẩm lấy ngẫu nhiên đó.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Có 2 hộp : Hộp thứ nhất chứa hai viên bi trắng xác suất để cả hai bi lấy ra đều màu trắng

Có 2 hộp : Hộp thứ nhất chứa hai viên bi trắng và một bi đen, hộp thứ hai chứa hai bi trắng và hai bi đen. Từ hộp thứ thứ nhất, lấy ngẫu nhiên một bi, xem màu của nó rồi bỏ vào hộp thứ hai. Sau đó từ hộp thứ hai, lấy ngẫu nhiên ra một bi. Tính xác suất để cả hai bi lấy ra đều màu trắng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Từ một hộp chứa ba viên bi Tìm xác suất để lấy được

Từ một hộp chứa ba viên bi màu trắng và 5 viên bi màu đen lấy ra ngẫu nhiên đồng thời 3 viên bi. Tìm xác suất để lấy được 2 viên bi màu trắng và 1 viên bi màu đen.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Một bình đựng 6 viên bi khác nhau Tính xác suất để được:

Một bình đựng 6 viên bi khác nhau về màu 2 xanh, 2 vàng, 2 đỏ. Lấy ngẫu nhiên 2 viên. Tính xác suất để được:
a) 2 viên bi xanh
b) 2 viên khác màu


< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay