Xét dấu biểu thức

1 kết quả phù hợp trong mục Xét dấu biểu thức
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xét dấu của biểu thức

Câu 1: (2 điểm) Xét dấu biểu thức sau:
Resized Image
Câu 2: (4 điểm) Giải các bất phương trình sau:
Resized Image
Câu 3: (4 điểm)
Tìm các giá trị của m để phương trình: Resized Image
a) Có hai nghiệm phân biệt
b) Hai nghiệm trái dấu.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay