Xét tính liên tục của hàm số

1 kết quả phù hợp trong mục Xét tính liên tục của hàm số
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xét tính liên tục của hàm số

câu 1.Cho hàm số

Resized Image
Xét tính liên tục của hàm số trên R?
Câu 2:Một cấp số nhân có 3 số hạng ,biết tổng của chúng là 7 và tổng các bình phương của chúng là 21 tìm cấp số đó?< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay