xu hướng phát triển

1 kết quả phù hợp trong mục xu hướng phát triển
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nhiệm vụ của tổ chức Liên hợp quốc

Câu1: (1,5 điểm)Trình bày nhiệm vụ của tổ chức Liên hợp quốc.
Câu2: ( 3 điểm) Hãy nêu các xu thế phát triển của thế giới ngày nay.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay