xúc tác

2 kết quả phù hợp trong mục xúc tác
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nước phân li trong pha sáng

Trong pha sáng của quang hợp , nước được phân li nhờ :
a. Sự gia tăng nhiệt độ trong tê bào
b. Năng lượng của ánh sáng
c. Quá trình truyền điện tử quang hợp
d. Sự xúc tác của diệp lục

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

cơ chất là gì

Cơ chất là :
a. Chất tham gia cấu tạo Enzim
b. Sản phẩm tạo ra từ các phản ứng cho do Enzim xúc tác
c. Chất tham gia phản ứng do Enzim xúc tác
d. Chất tạo ra do nhiều Enzim liên kết lại< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay