xung thần kinh

2 kết quả phù hợp trong mục xung thần kinh
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nguyên nhân của sự mỏi cơ

Câu 1 (1,5 điểm)
Phản xạ là gì? Cho ví dụ về phản xạ và từ đó hãy phân tích đường đi của xung thần kinh trong phản xạ đó?
Câu 2 (2 điểm)
Thế nào là mỏi cơ? Giải thích nguyên nhân của sự mỏi cơ? Nêu các biện pháp chống mỏi cơ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Sự lan truyền xung thần kinh

a)Tại sao xung thần kinh truyền qua xinap theo một chiều từ màng trước qua màng sau xinap?
b) Nêu sự khác nhau về cách thức lan truyền xung thần kinh trên sợi trục thần kinh trước hạch và sợi thần kinh sau hạch? Vì sao có sự khác nhau đó?< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay