xương đá vôi

1 kết quả phù hợp trong mục xương đá vôi
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xếp san hô vào ngành ruột khoang

Người ta xếp san hô vào ngành ruột khoang vì:
A Sống cố định B Có ruột túi
C Có bộ xương đá vôi D Các cá thể liên kết nhau< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay