xương dài ra

1 kết quả phù hợp trong mục xương dài ra
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Thành phần hóa học của xương

Câu 1) Xương dài và to ra do đâu? Trình bày thành phần hóa học của xương?

Câu 2) Các bạch cầu đã tạo nên những hành rào phòng thủ nào để bảo vệ cơ thể?< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay