Bài tập về xương động vật

2 kết quả phù hợp trong mục xương động vật
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Thành phần hóa học của xương

Thành phần hoá học của xương có ý nghĩa gì so với chức năng của xương ? giải thích vì sao xương động vật được hầm thì bở ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

So sánh xương người và xương động vật

Hảy so sánh bộ xương người so với bộ xương động vật< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay