ý nghĩa của giảm phân

1 kết quả phù hợp trong mục ý nghĩa của giảm phân
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Ý nghĩa của giảm phân

Nêu những điểm giống nhau cơ bản giữa nguyên phân và giảm phân?
ý nghĩa của giảm phân là gì?< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay