ý nghĩa của nguyên phân

2 kết quả phù hợp trong mục ý nghĩa của nguyên phân
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Ý nghĩa của nguyên phân

Nêu quá trình nguyên phân. Ý nghĩa của nguyên phân.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Ý nghĩa của nguyên phân

Nhận định nào sau đây KHÔNG thuộc ý nghĩa của nguyên phân :
A. Tái tạo các mô,cơ quan bị tổn thương B. Tạo ra nhiều biến dị tổ hợp
C. Gíup cơ thể đa bào lớn lên D. Là hình thức sinh sản của sinh vật đơn bào nhân thực< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay