Basic Business English (1)

Trang chủ Onthionline.net Bài tập tiếng anh
Cập nhật ngày:2009-09-28 Lượt xem:38258 Level:(1)

1. The water in the refrigerator should be ..........

warm

hot

cold

frozen

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chuyên mục

Bài tập khác

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay