Business Systems Contingency Policy (1)

Trang chủ Onthionline.net Bài tập tiếng anh
Cập nhật ngày:2008-01-15 Lượt xem:40500 Level:(1)

1. All departments should develop and maintain procedures that will ensure an appropriate level of customer service in the ......... of unexpected business systems failure.

chance

event

option

view

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chuyên mục

Bài tập khác

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay