Islamic Finance (9)

Trang chủ Onthionline.net Bài tập tiếng anh
Cập nhật ngày:2008-07-18 Lượt xem:41103 Level:(9)

9. It has been over two decades since Islamic banks first appeared as active players in the global financial market, and today Islamic banking and finance has become a force to be reckoned ..........

at

on

with

(none)

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chuyên mục

Bài tập khác

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay