Call and Put Options (2)

Trang chủ Onthionline.net Bài tập tiếng anh
Cập nhật ngày:2013-04-25 Lượt xem:2191 Level:(2)

2. The Exchange indicated that a '......... order imbalance' is one resulting in a price change from the last sale of the lesser of 10% or three points for stocks between $10 and $99.99, and five points for stocks $100 or more, unless a Floor Governor deems circumstances warrant a lower parameter.

consequential

critical

significant

substantial

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chuyên mục

Bài tập khác

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay