Analysts and Pundits (2)

Trang chủ Onthionline.net Bài tập tiếng anh
Cập nhật ngày:2008-11-27 Lượt xem:11860 Level:(2)

2. Gold for the year was up about 23% and Silver was up 46%; the HUI failed to provide the leverage it usually offers to metals, increasing by only 13%, but these are still impressive ......... returns, since a record-breaking year for the Dow Jones produced only a 16.7% return and the Nasdaq gained just 10%.

actual

alloy

annual

average

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chuyên mục

Bài tập khác

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay