Shared Service Centres (4)

Trang chủ Onthionline.net Bài tập tiếng anh
Cập nhật ngày:2013-04-23 Lượt xem:36593 Level:(4)

4. There is also the desire among corporates for improved company-wide cost management, as they face increased pressure to obtain extensive cost savings from middle- and back-office operations, as well as better visibility over ......... capital.

asset

labour

revenue

working

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chuyên mục

Bài tập khác

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay