Business Buzzwords: Japanese Automobiles (1)

Trang chủ Onthionline.net Bài tập tiếng anh
Cập nhật ngày:2009-11-17 Lượt xem:2191 Level:(1)

1. The '.........' structuring of assembler-supplier relations historically enabled Japanese auto assemblers to remain lean and flexible while enjoying a level of control over supply akin to that of vertical integration.

kaizen

keiretsu

zaibatsu

zamindari

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chuyên mục

Bài tập khác

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay