Business Software Competitors (2)

Trang chủ Onthionline.net Bài tập tiếng anh
Cập nhật ngày:2009-05-22 Lượt xem:2197 Level:(2)

2. Pricing for databases and prices for high-end business-application software can be ......... entwined when a vendor controls both the business layer software and the database.

inevitably

inexorably

inevitably

irrevocably

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chuyên mục

Bài tập khác

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay