At the Office (23)

Trang chủ Onthionline.net Bài tập tiếng anh
Cập nhật ngày:2010-10-12 Lượt xem:21881 Level:(23)

3. Visiting clients had commented on the casual dress ......... of most of the clerical staff.

manner

method

feature

code

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chuyên mục

Bài tập khác

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay