At the Office (25)

Trang chủ Onthionline.net Bài tập tiếng anh
Cập nhật ngày:2010-11-18 Lượt xem:37347 Level:(25)

5. There is a lengthy procedure used in this office for staff who have produced shoddy work and it begins with a ......... warning.

wordy

verbal

worded

verbose

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chuyên mục

Bài tập khác

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay