At the Office (11)

Trang chủ Onthionline.net Bài tập tiếng anh
Cập nhật ngày:2013-02-16 Lượt xem:449 Level:(11)

1. Concern was expressed by the office manager that the company would buy an ......... financial package.

agreeable

affordable

absolute

actual

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chuyên mục

Bài tập khác

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay