At the Office (14)

Trang chủ Onthionline.net Bài tập tiếng anh
Cập nhật ngày:2012-00-25 Lượt xem:445 Level:(14)

4. Once again the company has had to make a ......... in the number of office staff to try and recoup their losses.

reducing

reduction

reduce

reduces

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chuyên mục

Bài tập khác

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay