At the Office (16)

Trang chủ Onthionline.net Bài tập tiếng anh
Cập nhật ngày:2012-10-26 Lượt xem:465 Level:(16)

6. If the managers want to stay employed, they will have to learn how to stay on ......... of their jobs.

summit

top

head

line

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chuyên mục

Bài tập khác

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay