Guarantees and Warranties (4)

Trang chủ Onthionline.net Bài tập tiếng anh
Cập nhật ngày:2013-04-23 Lượt xem:483 Level:(4)

4. A warranty is to be looked on as a sort of ......... between the manufacturer and you.

privilege

practice

printout

promise

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chuyên mục

Bài tập khác

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay