Guarantees and Warranties (5)

Trang chủ Onthionline.net Bài tập tiếng anh
Cập nhật ngày:2012-06-21 Lượt xem:37211 Level:(5)

5. Sometimes people don't bother about guarantees because the ......... of the manufacturer is enough for them.

repute

reputed

reputedly

reputation

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chuyên mục

Bài tập khác

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay