Guarantees and Warranties (6)

Trang chủ Onthionline.net Bài tập tiếng anh
Cập nhật ngày:2012-07-18 Lượt xem:471 Level:(6)

6. Certain warranties ......... the purchaser to have the item serviced at regular intervals.

remand

repeat

require

retain

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chuyên mục

Bài tập khác

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay