Guarantees and Warranties (8)

Trang chủ Onthionline.net Bài tập tiếng anh
Cập nhật ngày:2011-10-27 Lượt xem:3993 Level:(8)

8. This kind of legislation is in existence to ......... the customer from worthless warranties.

provide

protect

please

pacify

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chuyên mục

Bài tập khác

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay