Are You in Debt? (9)

Trang chủ Onthionline.net Bài tập tiếng anh
Cập nhật ngày:2008-07-13 Lượt xem:29591 Level:(9)

9. There are frequently ......... in the family home between parents and children about whether you should enter into credit agreements.

collisions

clashes

claims

crashes

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chuyên mục

Bài tập khác

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay