Supermarkets (1)

Trang chủ Onthionline.net Bài tập tiếng anh
Cập nhật ngày:2012-07-16 Lượt xem:459 Level:(1)

1. If you ask someone for their ......... on supermarkets as opposed to the small corner shop, you will get varying replies.

standing

stand

stance

status

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chuyên mục

Bài tập khác

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay