Advertising (1)

Trang chủ Onthionline.net Bài tập tiếng anh
Cập nhật ngày:2012-11-25 Lượt xem:2205 Level:(1)

1. In order to make a sensible ......... among the different vacuum cleaners available, it is important to do some research.

comparing

comparison

compares

comparative

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chuyên mục

Bài tập khác

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay