Adverbially Speaking (1)

Trang chủ Onthionline.net Bài tập tiếng anh
Cập nhật ngày:2012-06-28 Lượt xem:2199 Level:(1)

1. They had to drive ......... up the hill because the car was very old.

easily

intently

slowly

fairly

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chuyên mục

Bài tập khác

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay