Adverbially Speaking (2)

Trang chủ Onthionline.net Bài tập tiếng anh
Cập nhật ngày:2010-01-14 Lượt xem:464 Level:(2)

2. Please listen ......... because this is important.

quietly

quickly

nicely

carefully

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chuyên mục

Bài tập khác

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay