Adverbially Speaking (6)

Trang chủ Onthionline.net Bài tập tiếng anh
Cập nhật ngày:2011-05-14 Lượt xem:508 Level:(6)

6. You've ......... ruined my new carpet with your filthy shoes.

rarely

sometimes

usually

completely

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chuyên mục

Bài tập khác

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay