Adverbially Speaking (7)

Trang chủ Onthionline.net Bài tập tiếng anh
Cập nhật ngày:2008-00-13 Lượt xem:497 Level:(7)

7. You haven't ......... written that letter, have you?

clearly

truly

actually

blankly

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chuyên mục

Bài tập khác

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay