Adverbially Speaking (8)

Trang chủ Onthionline.net Bài tập tiếng anh
Cập nhật ngày:2012-06-13 Lượt xem:517 Level:(8)

8. I have ......... told her not to do that and yet she always does.

admittedly

repeatedly

wholeheartedly

frankly

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chuyên mục

Bài tập khác

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay