How to disagree (6)

Trang chủ Onthionline.net Bài tập tiếng anh
Cập nhật ngày:2012-06-21 Lượt xem:37769 Level:(6)

6. I really see no point in continuing this argument because we have no ......... ground.

basic

own

common

similar

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chuyên mục

Bài tập khác

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay