A and An (1)

Trang chủ Onthionline.net Bài tập tiếng anh
Cập nhật ngày:2012-03-16 Lượt xem:3949 Level:(1)

Q1 - ____ old man

A

An

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chuyên mục

Bài tập khác

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay