Already or Yet (1)

Trang chủ Onthionline.net Bài tập tiếng anh
Cập nhật ngày:2009-06-14 Lượt xem:2194 Level:(1)

Q1 - I was tired, ___ I managed to finish it.

already

yet

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chuyên mục

Bài tập khác

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay