All Agog (2)

Trang chủ Onthionline.net Bài tập tiếng anh
Cập nhật ngày:2009-09-17 Lượt xem:2186 Level:(2)

2. After several days underground after the earthquake one child was pulled out alive.

still talking

still seeing

still trying

still living

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chuyên mục

Bài tập khác

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay