Adding Up (1)

Trang chủ Onthionline.net Bài tập tiếng anh
Cập nhật ngày:2012-07-28 Lượt xem:2188 Level:(1)

1. I cannot understand why she did that, it really doesn't add up.

doesn't calculate

isn't mathematics

doesn't make sense

makes the wrong addition

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chuyên mục

Bài tập khác

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay