Prepositional Phrases – In, On, Out and Under (153)

Trang chủ Onthionline.net Bài tập tiếng anh
Cập nhật ngày:2009-04-27 Lượt xem:41032 Level:(153)

3.As his big brother, you owe it to him to keep him ......... your protection during his first year of high school.

in

on

out

under

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chuyên mục

Bài tập khác

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay