Prepositional Phrases – On, In, Under and Out (49)

Trang chủ Onthionline.net Bài tập tiếng anh
Cập nhật ngày:2013-02-10 Lượt xem:40628 Level:(49)

9.Please keep me ......... mind when you need to hire someone again. I would really like to work for you.

on

in

under

out

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chuyên mục

Bài tập khác

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay