Real Life: Criminal Justice System (310)

Trang chủ Onthionline.net Bài tập tiếng anh
Cập nhật ngày:2009-04-25 Lượt xem:40582 Level:(310)

10.The judge didn't interpret the law correctly and mistakenly sided with the defense. My attorney says I have a good shot at an......... . I am going to file for one because I want to take my case to a higher court for further review.

replay

recycle

repeat

appeal

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chuyên mục

Bài tập khác

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay