Past Tenses (4)

Trang chủ Onthionline.net Bài tập tiếng anh
Cập nhật ngày:2012-09-18 Lượt xem:42579 Level:(4)

4.I wonder what......... happened while I was away.

will have

has

was

had

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chuyên mục

Bài tập khác

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay