Up in the Clouds (1)

Trang chủ Onthionline.net Bài tập tiếng anh
Cập nhật ngày:2013-03-16 Lượt xem:40470 Level:(1)

1.Have you noticed how much more the price of petrol is today? It's really sky......... now.

up

high

through

on

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chuyên mục

Bài tập khác

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay