Test 059 (2)

Trang chủ Onthionline.net Bài tập tiếng anh
Cập nhật ngày:2010-05-13 Lượt xem:37151 Level:(2)

2.That ________ in 1945.

was happened

happened

did happened

had happened

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chuyên mục

Bài tập khác

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay