Test 008 (3)

Trang chủ Onthionline.net Bài tập tiếng anh
Cập nhật ngày:2008-03-13 Lượt xem:40993 Level:(3)

3.Interviewer: You mean you like the idea of an office with ......... .

air control

air managment

air conditioning

air condition

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chuyên mục

Bài tập khác

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay